Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7601
Title: Seminarium szkoleniowe "Stare druki i ich konserwacja" : Toruń, 18-19 kwietnia 2016 r.
Authors: Kycler, Maria
Warząchowska, Bogumiła
Keywords: stare druki; konserwacja starych druków; Stare druki i ich konserwacja
Issue Date: 2016
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2016, nr 2, s. 139-144
Abstract: "Stare druki i ich konserwacja” to tytuł seminarium szkoleniowego zorganizowanego w dniach 18-19 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Diecezjalnej w Toruniu przez Federację Bibliotek Kościelnych FIDES. Udział w szkoleniu wzięli pracownicy piętnastu bibliotek naukowych, gromadzących zbiory zabytkowe[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7601
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Seminarium_szkoleniowe.pdf391,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons