Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7605
Title: Warsztaty „Prawo autorskie – co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne” (Warszawa, 22 stycznia 2016 r.)
Authors: Ćmiel, Renata
Keywords: prawo autorskie; bibliotekarstwo
Issue Date: 2016
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2016, nr 1, s. 203-206
Abstract: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało 22 stycznia 2016 r. bardzo interesujące warsztaty na temat: „Prawo autorskie – co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne”. Uczestników spotkania gościła Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, a w meandry prawa autorskiego wprowadziła obecnych Barbara Szczepańska – absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Prelegentka od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Hogan Lovells. Jest także koordynatorką krajową ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych oraz ekspertką Stowarzyszenia EBIB i Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Współpracuje z organizacjami bibliotekarskimi w procesie reformy prawa autorskiego. Jest autorką publikacji i szkoleń na temat prawa autorskiego[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7605
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cmiel_Warsztaty_Prawo_autorskie.pdf353,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons