Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7617
Title: King David’s Fatherhood – the Bright and Dark Sides
Other Titles: Ojcostwo Dawida – blaski i cienie
Authors: Basiuk, Maciej
Keywords: King David; children of King David; fatherhood; father; Król Dawid; dzieci Króla Dawida; ojciec; ojcostwo
Issue Date: 2018
Citation: Biblica et Patristica Thoruniensia, 2018, vol. 11, no. 4, s. 447-461
Abstract: Being a father is an important task in a man’s life. This does not refer only to physical participation in the conception and birth of offspring, but also to the question of upbringing. That’s why, in many cultures there are texts giving advice on how to do it. In the Bible, we cannot find any instructions on how to be a good father, but there are characters who try to fulfill this role. One of them was King David who had many children and loved them very much, although his attitude toward them was not always fully responsible. Thanks to the biblical texts, it is possible to observe how David fulfilled his role as a father. Ważnym zadaniem w życiu mężczyzny jest bycie ojcem. Nie oznacza to jedynie fizycznego udziału w poczęciu i zrodzeniu potomstwa, ale również kwestię wychowania go. Właśnie dlatego w wielu kulturach można odnaleźć teksty zawierające wskazówki, jak tego dokonać. W Biblii nie znajdziemy żadnej instrukcji, jak być dobrym ojcem, ale możemy odnaleźć postacie, które starają się to zrealizować. Jedną z nich był król Dawid. Miał on wiele dzieci i bardzo je kochał, chociaż nie zawsze jego postawa względem nich była w pełni odpowiedzialna. Dzięki tekstom biblijnym można zobaczyć, w jaki sposób Dawid realizował się jako ojciec.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7617
DOI: 10.12775/BPTh.2018.022
ISSN: 1689-5150
2450-7059
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Basiuk_King-David-s-Fatherhood.pdf551,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons