Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7618
Title: Sprawozdanie z XV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES; biblioteki kościelne
Issue Date: 2009
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2009, nr 3/4, s. 70-75
Abstract: Od 7 do 9 września 2009 roku odbyło się 15. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Tym razem gospodarzem spotkania była Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, która w październiku obchodziła 60. rocznicę wznowienia swojej działalności w tym mieście (wcześniej od 1565 roku jej siedziba znajdowała się w Braniewie). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele bibliotek należących do FIDES: dyrektorzy, kierownicy jednostek i osoby reprezentujące poszczególne typy bibliotek, jak bibliotek wydziałów teologicznych, wyższych seminariów duchownych, zgromadzeń zakonnych oraz bibliotek parafialnych[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7618
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Sprawozdanie_z_XV_Walnego_Zgromadzenia.pdf366,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons