Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/762
Tytuł: Problematyka wielokulturowości oraz edukacji międzykulturowej w działalności naukowo-badawczej Katedry Pedagogiki Ogólnej
Autor: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Szczurek-Boruta, Alina
Słowa kluczowe: Katedra Pedagogiki Ogólnej Instytutu Nauk o Edukacji; Edukacja międzykulturowa; Wielokulturowość
Data wydania: 2009
Źródło: W. Korzeniowska (red.), "Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim : studia, rozprawy, przyczynki" (s. 190-195). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The Department of General Pedagogy at the Institute of the Sciences of Education at the Faculty of Ethnology and Sciences of Education in Cieszyn has conducted the interdisciplinary studies on Social pedagogical and cultural conditions o f development and education o f children and youth in the borderline under the supervision of professor Tadeusz Lewowicki since 1990 (as the Department of General Pedagogy at that time). The participants of these studies, apart from the academic staff, constitute the members of other academic centres (from Białystok, Gdańsk, Opole, Poznań, Warszawa, Zielona Góra), affiliated with Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza (Social Team of Boundary Culture and Education Studies) between 1994 and 2004 and, currently, with Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN (the Team of Pedagogy of Culture and Intercultural Education). The academic-research works conducted at the Department of General pedagogy within the years oscillated around the issue of intercultural education in the borderline, as well as training teachers and pedagogues for work in multicultural communities.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/762
ISBN: 9788322617991
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ogodzka_Mazur_Problematyka_wielokulturowosci.pdf297,97 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons