Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7625
Title: Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych - recenzja
Authors: Pytlos, Barbara
Keywords: Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych; Zdzisław Gębołyś; Jacek Tomaszczyk
Issue Date: 2009
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2009, nr 3/4, s. 108-112
Abstract: W 2008 roku Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wydało książkę nie tylko interesującą, ale także wypełniającą pewną lukę w zakresie wiedzy o profesji bibliotekarskiej w Polsce. Publikacja Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Antologia narodowych kodeksów etycznych pod redakcją Zdzisława Gębołysia i Jacka Tomaszczyka wymagała od redaktorów sporego nakładu pracy, uporu i cierpliwości. Była także „przygodą”, która zaczęła się w roku 1989, pod wpływem prof. dr. hab. Zbigniewa Żmigrodzkiego, autora tez do pierwszego polskiego projektu kodeksu bibliotekarskiego (Gębołyś, 2009)[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7625
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pytlos_Kodeksy_etyki_bibliotekarskiej_recenzja.pdf390,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons