Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7632
Title: Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej- recenzja
Authors: Rogowicz, Kamila
Keywords: Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej; recenzje
Issue Date: 2016
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2016, nr 4, s. 116-120
Abstract: Literatura dla dzieci i młodzieży, nazywana też literaturą czwartą lub osobną, w ostatnich latach doczekała się należnej nobilitacji, o czym świadczyć może jej rosnąca popularność (przejawiająca się chociażby ogromnym sukcesem kolejnych serii kierowanych do młodych odbiorców czy wyraźną tendencją do wychodzenia tekstów poza ramy książki poprzez liczne ekranizacje oraz inne formy konwergencji mediów) i idące w ślad za nią zainteresowanie badaczy. Utwory adresowane do czytelników niedorosłych są coraz chętniej analizowane w kontekstach kulturowej teorii literatury i nurtów z nią związanych, a doskonałym przykładem popierającym tę obserwację są książki publikowane przez Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich2, w tym recenzowany zbiór. Na publikację składa się 21 artykułów, których autorzy reprezentują różne pokolenia i szkoły badawcze. Są wśród nich zarówno badacze zasłużeni już dla badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży, jak też przedstawiciele młodego środowiska[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7632
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rogowicz_Geografia_krain_zmyslonych_recenzja.pdf407,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons