Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7634
Title: Helena Więckowska: bibliotekarz, historyk, bibliolog - recenzja
Authors: Gołda, Agnieszka
Keywords: Helena Więckowska: bibliotekarz, historyk, bibliolog; recenzje; Helena Więckowska
Issue Date: 2016
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2016, nr 2, s. 126-132
Abstract: Jednym z przejawów szacunku dla dokonań teoretycznych i praktycznych wybitnych przedstawicieli polskiej bibliologii, np. Joachima Lelewela, Karola Estreichera, Heleny Radlińskiej, Jana Muszkowskiego, Józefa Grycza, Kazimierza Piekarskiego, Zygmunta Mocarskiego, Adama Łysakowskiego czy Heleny Hleb-Koszańskiej są księgi pamiątkowe, dokumentujące ich życie i twórczość2. W 2015 r. ten dorobek został powiększony staraniem pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego (KBiIN UŁ), którzy przygotowali pracę zbiorową poświęconą pamięci Heleny Więckowskiej3[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7634
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golda_Helena_Wieckowska_bibliotekarz_recenzja.pdf431,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons