Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7639
Title: Wystawa ze zbiorów Biblioteki Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum Papieskiej Biblioteki Misyjnej Citta del Vaticano : Oblicza ewangelizacji Afryki
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: wystawa Oblicza ewangelizacji Afryki; konferencja misjologiczna
Issue Date: 2009
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2009, nr 2, s. 125-129
Abstract: Od 2 do 20 czerwca 2009 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego zostały zaprezentowane eksponaty ze zbiorów Biblioteki Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum i Papieskiej Biblioteki Misyjnej. Z inicjatywy Archidiecezji Katowickiej zostala zorganizowana przez Zakład Misjologii i Teologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Misjologów Polskich oraz Pontificia Università Urbaniana (Rzym) wystawa Oblicza ewangelizacji Afryki. Ekspozycji towarzyszyła międzynarodowa konferencja misjologiczna, która wprowadziła zebranych w szczególny klimat afrykańskiej kultury. Temat przewodni obrad: Ecclesia in Africa, Africa in Ecclesia w wymiarze teologicznym został zaprezentowany przez arcybiskupa Telesphore Mpundu, Metropolitę Lusaki (Zambia), w referacie The Church in Africa before the II Synod for Africa, oraz przez ks. dr hab. Józefa Urbana z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w wystąpieniu Geneza teologii afrykańskiej. Uzupełnieniem tych rozważań był referat Africa’s Image in West-European Media redaktora „Tygodnika Powszechnego” Joachima Trenknera z Berlina oraz wystąpienie ks. dr. Marka Rostkowskiego z Pontificia Universita Urbaniana Oblicza ewangelizacji Afryki[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7639
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Wystawa_ze_zbiorow_Biblioteki_Papieskiego.pdf400,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons