Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7644
Title: Spotkanie kierowników bibliotek prawniczych
Authors: Gapińska, Magdalena
Kunicka, Marta
Keywords: Spotkanie Kierowników Bibliotek Prawniczych; biblioteki prawnicze
Issue Date: 2009
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2009, nr 3/4, s. 67-75
Abstract: Już po raz siódmy, pod koniec czerwca (26-27 VI 2009 r.), odbyło się Spotkanie Kierowników Bibliotek Prawniczych, tradycyjnie organizowane przez różne biblioteki, dotychczas we Wrocławiu, Słubicach/ Frankfurcie/Berlinie, Szczecinie, Katowicach/Krakowie, Toruniu i w Warszawie. Tegoroczne spotkanie zorganizowała Biblioteka Collegium Polonicum w Słubicach. Położone przy granicy polsko-niemieckiej Słubice oraz Frankfurt nad Odrą pełnią funkcję pomostu między Wschodem a Zachodem, Collegium Pollonicum zaś ukierunkowało swoje działania na rzecz naukowej i kulturowej współpracy między Polską a Niemcami, jako formy współpracy transgranicznej w dziedzinie badań i dydaktyki, realizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie. Działająca przy Collegium Biblioteka jest naukowym zapleczem programów badawczych obu uniwersytetów[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7644
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gapinska_Spotkanie_kierownikow_bibliotek_prawniczych.pdf377,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons