Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7649
Title: Drapieżne konferencje: nieetyczne praktyki konferencyjne zagrażające nauce
Authors: Burdzik, Tomasz
Keywords: drapieżne konferencje; etyka w nauce; nierzetelność naukowa; dobre praktyki akademickie
Issue Date: 2017
Citation: Konteksty Społeczne, T. 5, Nr 2 (2017), s. 118-124
Abstract: Artykuł opisuje zjawisko “drapieżnych konferencji”, przedstawia ich charakterystyczne cechy oraz opisuje spowodowane tym problemy przynoszące szkodę nauce. Drapieżne konferencje nie prowadzą rzetelnego procesu recenzyjnego, często mają fikcyjny komitet organizacyjny, nie są przejrzyste w kwestiach finansowych oraz siedziby, i publikują niemalże wszystko w publikacjach pokonferencyjnych. W zakończeniu artykułu wskazane jest jak można walczyć z drapieżnymi konferencjami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7649
DOI: 10.6084/m9.figshare.6097502
ISSN: 2300-6277
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burdzik_Drapiezne_konferencje_Nieetyczne_praktyki_konferencyjne_zagrazajace_nauce.pdf530,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons