Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/767
Tytuł: Z badań nad gimnazjum jezuickim w Cieszynie (1674-1773)
Autor: Panic, Idzi
Słowa kluczowe: Gimnazjum jezuickie w Cieszynie; Organizacja; Uczniowie; Profesorowie
Data wydania: 2009
Źródło: W. Korzeniowska (red.), "Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim : studia, rozprawy, przyczynki" (s. 60-68). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: A Jesuit junior high school in Cieszyn was organized, above all, for the people of the Duchy of Cieszyn. It was them the majority of students enrolled from into the school throughout the whole period. It had a large influence on the choice of junior high school professors. Although such elements of a pedagogic profile such as education, form of monastery, and features of character essential to work with teenagers, derived from general principles of a Jesuit school, Cieszyn specificity consisted in choosing such teachers who knew both Polish, German and Czech. The last requirements were connected with a multinational image of Cieszyn Silesia, as well as they derived from the fact that the teachers used the instructions in the students’ native language in the first grades (especially in the youngest ones). It all contributed to the situation in which the junior high school in question, in the light of speeches made by professors, employed not only the people well-prepared for the profession, but also those educated and fond of their profession, i.e. the occupation of a teacher.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/767
ISBN: 9788322617991
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Panic_Z_badan_nad_gimnazjum_jezuickim.pdf348,62 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons