Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7680
Title: Antemurale Christianitatis? Anti-Turkish Propaganda And The True Goal Of Johannes Olbracht’s Crusade
Authors: Niemczyk, Katarzyna
Keywords: Johannes Olbracht; Moldova; Battle of the Cosmin Forest; Stephan the Great; Ottoman Empire
Issue Date: 2018
Citation: Tyragetia, Serie Nouă, vol. XII [XXVII], nr. 2 (2018), s. 31-43
Abstract: Jan Olbraht, Moldova, bătălia din Codrii Cosminului, Ştefan cel Mare, Imperiul Otoman. Rezumat: În studiu, în contextul surselor de propagandă anti-turcească, sunt abordate unele aspecte ale expediţiei bucovinene, din anul 1497, a regelui polonez Jan Olbracht. Scopul principal al acestuia constă în analiza aşanumitului bastion al creştinismului – Antemurale christianitatis. Autoarea cercetează problema prin prisma propagandei politicii private a dinastiei domnitoare ale Jagiellonilor. În urma studierii surselor autoarea demonstrează rolul expediţiei regelui polonez Jan Olbracht în sistemul relaţiilor polono-ungare de la sfârşitul secolului al XV-lea (congresul din Lewoczy). O atenţie specială este acordată rivalitatăţii militaro-politice dintre regatele Poloniei şi cel al Ungariei pentru influenţa asupra Moldovei.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7680
ISSN: 2537-6330
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niemczyk_Antemurale_Christianitatis.pdf470,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons