Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/769
Tytuł: Uniwersytet Śląski z siedzibą w Cieszynie w procesie zmian
Autor: Rusek, Halina
Słowa kluczowe: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie; Historia i przemiany
Data wydania: 2009
Źródło: W. Korzeniowska (red.), "Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim : studia, rozprawy, przyczynki" (s. 119-133). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The university located in Silesia has a short official name, i.e. “The University of Silesia”, however, most frequently, in the colloquial language, it is used in its broadened version, i.e. “The University of Silesia in Katowice” . The very name only partially reflects a contemporary location and functioning of the school. Although the seat of the authorities of the University of Silesia and the majority of its departments are situated in Katowice, many units permanently settled into the structure of several other cities of the Silesian Voivodship: Sosnowiec, Chorzów, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, and Cieszyn — an informal capital of Cieszyn Silesia. It would be impossible to imagine Cieszyn without the university “in Bobrek” these days, as people living in Cieszyn say. It is already a stable and inviolable element of a cultural landscape and social structure of the city and Cieszyn country. The university in Cieszyn has its regional and border trait — unique and original adjusted to European trends.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/769
ISBN: 9788322617991
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rusek_Uniwersytet_Slaski_z_siedziba_w_Cieszynie.pdf420,23 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons