Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7698
Title: Walne zebranie Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych
Authors: Kycler, Maria
Chwałek, Joanna
Keywords: Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Bibliotheca Nostra
Issue Date: 2009
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2009, nr 1, s. 42-44
Abstract: Dnia 17 lutego 2009 roku odbyło się walne zebranie Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach. Głównym celem zebrania był wybór nowego Zarządu Sekcji. Ustępująca przewodnicząca Zarządu – Bogumiła Urban dokonała podsumowania kadencji 2004-2008. Za sukces kadencji można poczytać ożywioną działalność edukacyjno-szkoleniową (konferencje, fora, warsztaty) oraz współpracę z bibliotekami zagranicznymi (wyjazdy studyjne do Lwowa i Berlina), a także działalność wydawniczą i dokumentacyjną, czyli współpracę z „Bibliotheca Nostra” i podjęcie starań o uczynienie go czasopismem recenzowanym oraz powstanie pracy licencjackiej na temat działalności Sekcji[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7698
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Walne_zebranie_Sekcji_Bibliotek_Szkol_Wyzszych.pdf491,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons