Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7715
Title: Walka bibliotekarzy Uniwersytetu Śląskiego o odzyskanie prawa do dłuższego wymiaru urlopu
Authors: Żurawska, Ewa
Keywords: "Solidarność"; Uniwersytet Śląski; bibliotekarze; urlopy; prawo
Issue Date: 2012
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2012, nr 3, s. 111-114
Abstract: W wyniku działania podjętego przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego (dalej KZ) starsi bibliotekarze i kustosze naszej uczelni odzyskali w marcu 2012 roku prawo do 36-dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Utrata w 2006 roku tego prawa nastąpiła, zdaniem bibliotekarzy, w wyniku złej interpretacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku [dalej P.s.w.] przez służby prawne uczelni. Przepis zawarty w art. 264 ust. 7 P.s.w. jest w tym zakresie oczywisty i wynika z niego, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty przed dniem wejścia w życie ustawy pozostają na tych stanowiskach i „na tych samych zasadach” […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7715
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zurawska_Walka_bibliotekarzy_Uniwersytetu_Slaskiego.pdf380,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons