Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7718
Title: Prawo autorskie w pracy bibliotekarza, Howorka Bolesław - recenzja
Authors: Swoboda, Izabela
Keywords: prawo autorskie; bibliotekarze
Issue Date: 2012
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2012, nr 3, s. 115-119
Abstract: Na początku 2012 roku, nakładem Wydawnictwa SBP, ukazała się niezwykle ważna i przydatna książka Bolesława Howorki Prawo autorskie w pracy bibliotekarza. Znajomość i zrozumienie zasad związanych z ochroną własności intelektualnej, szczególnie w dobie szybkiego rozwoju zasobów cyfrowych, nowych technologii i związanych z nimi możliwości rozpowszechniania utworów, jest niezbędnym elementem wykształcenia bibliotekarzy. Howorka postawił sobie za cel przybliżenie i ułatwienie zrozumienia tej problematyki. I myślę, że cel ten osiągnął. Przedstawienie prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz analiza ustawy o prawie autorskim z uwzględnieniem perspektywy i potrzeb bibliotekarzy, zapewne ułatwi im poruszanie się w tym trudnym obszarze prawa. Zamieszczony na końcu książki Skorowidz pozwala szybko dotrzeć do stron, na których znajdują się najistotniejsze informacje dotyczące danego zagadnienia […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7718
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swoboda_Prawo_autorskie_w_pracy_recenzja.pdf395,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons