Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7727
Title: Krajowy Kongres Kultury Książki
Authors: Gwioździk, Jolanta
Keywords: książka; kultura; Krajowy Kongres Kultury Książki
Issue Date: 2012
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2012, nr 4, s. 116-123
Abstract: Organizatorzy Krajowego Kongresu Kultury Książki – Biblioteka Śląska w Katowicach oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego wraz z Polskim Towarzystwem Bibliologicznym, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Polskim Związkiem Bibliotek, Biblioteką Narodową, a także Instytutem Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ – zaprosili do pierwszej ogólnopolskiej dyskusji nad problematyką kultury książki jako dominującej kategorii we współczesnej bibliologii. Uczestnicy reprezentujący najważniejsze ośrodki naukowo-dydaktyczne dyscypliny, podjęli wieloaspektowe rozważania obszaru zjawisk związanych z książką i kulturą […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7727
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwiozdzik_Krajowy_Kongres_Kultury_Książki.pdf400,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons