Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7750
Title: Xavier Dijon, „La religion et la raison. Normes démocratiques et traditions religieuses”, Paris 2016, éditions du Cerf, ss. 326, ISBN: 978-2-204-10589-7 - recenzja
Authors: Zieliński, Sławomir
Keywords: Xavier Dijon; tradycja chrześcijańska; religia i rozum; teologia fundamentalna
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Z. 50/1 (2017), s. 189-191
Abstract: "Publikacja belgijskiego jezuity jest nader aktualna. Autor prowadzi refleksję z wielkim wyczuciem i taktem, ale jednocześnie z nietuzinkowym talentem. Za L. Ferry i J. Habermasem dostrzega znaczenie religii, a zwłaszcza zgromadzonych w religiach pokładów sensu dla współczesnych zeświecczonych demokracji. Szczególne znaczenie w tej perspektywie nadaje chrześcijaństwu, odwołując się do podstawowych kategorii chrześcijańskich (stworzenie, upadek, wcielenie, zbawienie, Trójca, Eucharystia). Autor jest filozofem. Wprowadza jednak do swoich refleksji kategorie teologiczne, co sprawia, że publikacja nabiera charakteru teologii fundamentalnej, prezentującej chrześcijaństwo jako religię dostarczającą sensu oraz niezbędnych uzasadnień dla współczesnego demokratycznego świata".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7750
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zielinski_Xavier_Dijon_La_religion_et_la_raison.pdf406,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons