Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7757
Title: Etapy mitu : Czekanowski - Lebenstein
Authors: Pacukiewicz, Marek
Keywords: Jan Lebenstein; Jan Czekanowski; muzeum; antropologia; mit
Issue Date: 2017
Citation: Laboratorium Kultury, Nr 6 (2017), s. 231-241
Abstract: Analizując obraz Jana Lebensteina Etapy, autor próbuje wskazać paralelę pomiędzy twórczością malarza a badaniami Jana Czekanowskiego. Obydwaj przynależą do tej samej „sali” w europejskim „muzeum wyobraźni”. Reprezentują humanistyczny namysł łączący w porządku historycznym biologię i kulturę, jednak ich podejście humanistyczne nie jest antropocentryczne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7757
ISSN: 2084-4697
2084-1728
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pacukiewicz_Etapy_mitu_Czekanowski_Lebenstein.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons