Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7770
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPrzybyła-Basista, Hanna-
dc.contributor.authorKołodziej-Zaleska, Anna-
dc.date.accessioned2019-01-14T14:21:07Z-
dc.date.available2019-01-14T14:21:07Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Z. 123 (2018), s. 443-460pl_PL
dc.identifier.issn1641-3466-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/7770-
dc.description.abstractDane z wielu krajów dowodzą, że w ostatnich latach znacząco wzrósł odsetek dzieci i nastolatków które korzystają z Internetu nawet codziennie. Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój dzieci rodzi wiele nadziei, ale też obaw i dylematów stawiając przed rodzicami nowe wyzwania. Celem niniejszego wystąpienia jest przegląd wybranych koncepcji teoretycznych i wyników badań własnych nad kontrolowaniem przez rodziców aktywności internetowej dzieci. W badaniach poszukiwano odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: (1) czy istnieją statystycznie istotne różnice w zakresie monitoringu aktywności internetowej pomiędzy rodzicami dzieci rzadko oraz często korzystających z Internetu oraz (2) która ze zmiennych: poczucie bliskości w rodzinie oraz postawy rodziców wobec Internetu ma większy wpływ na poziom monitoringu aktywności internetowej dzieci (w grupie rodziców dzieci stosunkowo rzadko oraz codziennie korzystających z Internetu). W badaniach uczestniczyło 161 rodziców (20 ojców i 141 matek) dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Wyniki badań wskazały, że rodzice, których dzieci korzystają z komputera rzadziej, silniej monitorują aktywność internetową dzieci oraz bardziej orientują się w celach, do jakich dzieci wykorzystują Internet, w porównaniu z rodzicami, których dzieci codzienne surfują w sieci. Ponadto, w grupie rodziców dzieci rzadko korzystających z Internetu najistotniejszym predyktorem monitoringu było poczucie bliskości w rodzinie, zaś w grupie rodziców dzieci często korzystających z Internetu najsilniejszymi predyktorami monitoringu były: percepcja korzyści z Internetu oraz percepcja Internetu jako zagrożenia (poczucie bliskości w rodzinie nie miało tu istotnego znaczenia).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectInternetpl_PL
dc.subjectmonitoring rodzicielskipl_PL
dc.subjectdziecipl_PL
dc.subjectzagrożeniapl_PL
dc.titleFascynacja dzieci internetem a rodzicielski monitoring ich aktywności onlinepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzaniepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przybyla_Basista_Fascynacja_dzieci_internetem.pdf739,74 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons