Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7790
Title: Przedmowa
Other Titles: Preface
Authors: Sierka, Edyta
Nadgórska-Socha, Aleksandra
Keywords: ochrona środowiska; działalność człowieka; ekosystemy
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), " Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 3-4). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przedmowa do: "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie".
Description: Tekst w języku polskim i angielskim
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7790
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WBiOŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sierka_Przedmowa.pdf395,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons