Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7798
Title: O zwrocie zwierzęcym we współczesnej Rosji. Альманах „Русский мiръ. Пространство и время русской культуры” Мiръ животных. Тематический выпуск «Русская культура», Санкт -Петербург 2015 (publikacja rosyjskojęzyczna, wydana w twardej oprawie, 379 stron) - recenzja
Authors: Tymieniecka-Suchanek, Justyna
Keywords: publikacje rosyjskie; recenzja; animal studies
Issue Date: 2016
Citation: Zoophilologica, Nr 2 (2016), s. 313-316
Abstract: "Już od kilku lat ukazują się w Polsce wydania tematyczne periodyków poświęcone wyłącznie zwierzętom1. Prace z zakresu animal studies stały się w ostatnim czasie w naszym kraju modne, jednak do Rosji dopiero zaczynają docierać, m.in. za sprawą Tatiany Goriczewej2, co nie oznacza, że wcześniej w ojczyźnie Fiodora Dostojewskiego nie poruszano kwestii dotyczącej zwierząt3. O dużym wkładzie Goriczewej w rozwój studiów nad relacjami między ludźmi i zwierzętami w rosyjskojęzycznym kręgu naukowym świadczy najnowsza i – o ile mi wiadomo – pierwsza monograficzna edycja petersburskiego almanachu „Русский мiръ. Пространство и время русской культуры”4, poświęcona wyłącznie zwierzętom".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7798
ISSN: 2451-3849
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tymieniecka_Suchanek_O_zwrocie_zwierzecym_we_wspolczesnej_Rosji.pdf501,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons