Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7799
Title: Sprawozdanie z seminarium naukowego "Moralny i prawny status zwierząt. Od reifikacji do upodmiotowienia" (Katowice, 9 maja 2016 roku)
Authors: Poks, Małgorzata
Keywords: podmiotowość zwierząt; konferencja; moralny i prawny status zwierząt; sprawozdanie
Issue Date: 2016
Citation: Zoophilologica, Nr 2 (2016), s. 305-310
Abstract: "Dnia 9 maja 2016 roku na  Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się drugie już interdyscyplinarne seminarium naukowe zorganizowane przez Laboratorium Animal Studies – Trzecią Kulturę. Obrady poświęcone zagadnieniu „Moralny i prawny status zwierząt. Od reifikacji do upodmiotowienia” zgromadziły wokół okrągłego stołu w Sali Rady Wydziału kilku wybitnych polskich naukowców zajmujących się stosunkowo nową w naszej rzeczywistości akademickiej dyscypliną, jaką są Animal Studies, ale także wielu aktywistów i miłośników zwierząt. W sali obrad panowała posthumanistyczna atmosfera, a prelegentom towarzyszyło przekonanie o ponad - czy też międzygatunkowej wspólnocie, jaką przedstawiciele studiów nad zwierzętami próbują własną postawą i działalnością akademicką tworzyć z całą przyrodą ożywioną".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7799
ISSN: 2451-3849
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poks_Sprawozdanie_z_seminarium_naukowego_Moralny_i_prawny_status_zwierzat.pdf300,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons