Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7802
Title: Zastosowanie technik teledetekcyjnych w ocenie stanu środowiska i zarządzaniu zasobami przyrodniczymi
Authors: Tokarska-Guzik, Barbara
Keywords: środowisko przyrodnicze; techniki teledetekcyjne; zasoby przyrody; badania
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 16-17). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem badań podejmowanych w projekcie HabitARS jest opracowanie obiektywnej i powtarzalnej metodyki identyfikacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz zagrażających tym siedliskom procesów przesuszenia, sukcesji roślin drzewiastych oraz wkraczania obcych geograficznie inwazyjnych i rodzimych ekspansywnych gatunków roślin.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7802
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tokarska_Guzik_Zastosowanie_technik_teledetekcyjnych.pdf451,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons