Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7804
Title: Uziarnienie podłoża, jako czynnik różnicujący pokrywę roślinną na zwałowiskach odpadów pogórniczych
Authors: Arciszewski, Artur
Chmura, Damian
Błońska, Agnieszka
Sierka, Edyta
Kompała-Bąba, Agnieszka
Różycka, Magdalena
Tarasiewicz, Justyna
Magurno, Franco
Woźniak, Gabriela
Keywords: odpady górnicze; uziarnienie podłoża; roślinność
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 20-21). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem pracy jest zbadanie czy istnieje zależność między składem granulometrycznym podłoża zwałów skały płonnej a parametrami spontanicznie rozwijającej się na nich roślinności takimi jak: gatunek dominanta, biomasa dominanta i pokrycie roślinności.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7804
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arciszewski_Uziarnienie_podloza_jako_czynnik.pdf455,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons