Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7805
Title: Rola wybranych czynników biotycznych w zróżnicowaniu płatów roślinności na zwałowiskach odpadów pogórniczych
Authors: Radosz, Łukasz
Chmura, Damian
Rostański, Adam
Błońska, Agnieszka
Kompała-Bąba, Agnieszka
Sierka, Edyta
Magurno, Franco
Macura, Seweryn
Piwowarczyk, Adam
Woźniak, Gabriela
Keywords: wazonkowce; nicienie; płaty roślinności; odpady górnicze; czynniki biotyczne
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 22-23). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem pracy było sprawdzenie czy istnieją różnice w liczebności wazonkowców i nicieni w płatach roślinności zdominowanych przez wybrane gatunki roślin zielnych na zwałowiskach skały płonnej. Sprawdzenie czy liczebność mezofauny (odpowiednio nicieni i wazonkowców) jest związana z różnorodnością gatunkową.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7805
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radosz_Rola_wybranych_czynnikow_biotycznych.pdf455,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons