Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7807
Title: Zróżnicowanie florystyczne roślinności zdominowanej przez wybrane gatunki roślin zielnych na zwałowiskach odpadów pogórniczych
Other Titles: Floristic diversity of vegetation dominated by selected species on coal-mine spoil heaps
Authors: Radecka, Katarzyna
Kompała-Bąba, Agnieszka
Błońska, Agnieszka
Pasierbiński, Andrzej
Sierka, Edyta
Woźniak, Gabriela
Keywords: rośliny zielne; odpady górnicze; zróżnicowanie florystyczne
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 24-25). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przedstawienie zróżnicowania florystycznego fitocenoz występujących na zwałowiskach karbońskiej skały płonnej oraz określenie czynników, które odpowiadają za ich zróżnicowanie.
Description: tekst również w j. ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7807
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radecka_Zroznicowanie_florystyczne_roslinnosci.pdf528,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons