Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7808
Title: Zróżnicowanie florystyczne płatów zdominowanych przez trawy na zwałowiskach karbońskiej skały płonnej
Other Titles: Floristic differentiation of vegetation dominated by selected grass species on coal-mine spoil heaps
Authors: Ryś, Karolina
Kompała-Bąba, Agnieszka
Błońska, Agnieszka
Sierka, Edyta
Pasierbiński, Andrzej
Woźniak, Gabriela
Keywords: karbońska skała płonna; zróżnicowanie florystyczne; trawy
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 26-27). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przedstawienie zróżnicowania florystycznego fitocenoz zdominowanych przez wybrane gatunki traw na zwałowiskach karbońskiej skały płonnej oraz określenie czynników odpowiadających za to zróżnicowanie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7808
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rys_Zroznicowanie_florystyczne_platow.pdf456,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons