Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7810
Title: Normalizacja informacji i dokumentacji w wybranych krajach Unii Europejskiej
Authors: Matysek, Anna
Keywords: normalizacja; Komitet Techniczny 242 ds. Informacji i Dokumentacji
Issue Date: 17-Mar-2015
Citation: A. Matysek, "Normalizacja informacji i dokumentacji w wybranych krajach Unii Europejskiej". Warszawa, 17 marca 2015: Prezentacja z konferencji "Normalizacja informacji i dokumentacji – tradycja i współczesność"
Abstract: Celem badania jest przedstawienie stanu normalizacji w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w krajach, które przystąpiły do ​​Unii Europejskiej w 2004 r. Badaniami objęto Komitety Techniczne podejmujące tę tematykę, ich współpracę z Europejskim Komitetem Normalizacyjnym (CEN) oraz Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO). Druga część badania to analiza norm opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat przez wybrane Komitety Techniczne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7810
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matysek_Normalizacja_informacji_i_dokumentacji_w_wybranych_krajach.pdf495,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons