Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/782
Title: [Formy wyobraźni - recenzja]
Authors: Ogłoza, Ewa
Keywords: Pilch, Anna (1960- ). Formy wyobraźni
Issue Date: 2012
Citation: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 21(2012), s. 131-133
Abstract: Zawiera rec. książki: Formy wyobraźni : poeci współcześni przed obrazami wielkich mistrzów / Anna Pilch. - Kraków, 2010.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/782
ISSN: 0208-5011
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogloza_Formy_wyobrazni.pdf484,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons