Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7827
Title: Dynamika składu funkcjonalnego roślinności na zwałach skały płonnej
Other Titles: The dynamics of the plant functional group concept vegetation on coal mine spoil heaps
Authors: Savko, Mariia
Woźniak, Gabriela
Keywords: roślinność; skały płonne
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 30-31). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem niniejszej pracy jest poznanie zmian składu funkcjonalnego roślinności na zwałach karbońskich skał płonnych w czasie, w szczególności, ustalenie, jak zmienia się w czasie pokrycie gatunków o takich samych cechach, gatunków reprezentujących takie same grupy funkcjonalne.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7827
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Savko_Dynamika_skladu_funkcjonalnego_roslinnosci.pdf450,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons