Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7829
Title: Aktywność dehydrogenazy i ureazy w płatach roślinności zdominowanych przez wybrane gatunki roślin naczyniowych na zwałach karbońskiej skały płonnej
Other Titles: Dehydrogenase and urease activity in flora patches dominated by selected species of vascular plants on carboniferous gangue
Authors: Łatka, Mateusz
Bierza, Wojciech
Błońska, Agnieszka
Sierka, Edyta
Kompała-Bąba, Agnieszka
Pasierbiński, Andrzej
Magurno, Franco
Tokarska-Guzik, Barbara
Woźniak, Gabriela
Keywords: dehydrogenazy; ureazy; płaty roślinności; rośliny naczyniowe; karbońska skała płonna
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 32-33). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem pracy jest zbadanie czy istnieje zależność między aktywnością ureazy i dehydrogenazy: a gatunkiem dominującym w badanych płatach roślinności, – wartościami wskaźników różnorodności wyliczonych dla badanych płatach roślinności, – biomasą dominanta i całkowitą biomasą roślin w badanych płatach roślinności, – płatami roślinności pochodzącymi z poszczególnych zwałów.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7829
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Latka_Aktywnosc_dehydrogenazy_i_ureazy.pdf454,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons