Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/783
Tytuł: [Szkic do pejzażu aksjologicznego - recenzja]
Autor: Ogłoza, Ewa
Słowa kluczowe: Jędrychowska, Maria (1942- ). Szkic do pejzażu aksjologicznego
Data wydania: 2012
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 21(2012), s. 134-137
Abstrakt: Zawiera rec. książki: Szkic do pejzażu aksjologicznego : problemów dydaktyki literatury / Maria Jędrychowska. - Kraków, 2010.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/783
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ogloza_Szkic_do_pejzazu.pdf492,35 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons