Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7831
Title: Wykorzystanie IDW przy wizualizacji rozkładu temperatury wewnątrz zwałowiska położonego w Wojkowicach
Other Titles: The IDW usage for visualization of temperature distribution inside a mine waste dump located in Wojkowice
Authors: Zarychta, Adrian
Zarychta, Roksana
Keywords: zwałowiska aktywne termicznie; Wojkowice; metoda interpolacji deterministycznej
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 62-63). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem niniejszego opracowania jest określenie miejsc najgorętszych wewnątrz zwałowiska aktywnego termicznie zlokalizowanego w granicach miasta Wojkowice, przy użyciu jednej z efektywnych metod interpolacji deterministycznej – IDW (Inverse Distance Weighting), czyli metody odwrotnych odległości.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7831
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zarychta_Wykorzystanie_IDW_przy_wizualizacji.pdf443,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons