Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7836
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHalabowski, Dariusz-
dc.contributor.authorLewin, Iga-
dc.contributor.authorSowa, Agnieszka-
dc.date.accessioned2019-01-18T09:37:29Z-
dc.date.available2019-01-18T09:37:29Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationE. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 52-53). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn978-83-939472-2-5-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/7836-
dc.descriptiontekst w j. pol. i ang.pl_PL
dc.description.abstractZastosowanie metod oceny stanu ekologicznego wód płynących w monitoringu siedliska przyrodniczego 3260: Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej i Dyrektywy Siedliskowej (rzeka Korzenica, Ekoregion 14).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectstan ekologiczny wódpl_PL
dc.subjectmonitoring siedliska przyrodniczegopl_PL
dc.subjectwłosienicznikipl_PL
dc.subjectrzeki nizinnepl_PL
dc.subjectrzeki podgórskiepl_PL
dc.titleZastosowanie metod oceny stanu ekologicznego wód płynących w monitoringu siedlisk przyrodniczych na przykładzie rzek ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)pl_PL
dc.title.alternativeApplying the methods to assess the ecological status of flowing waters in the monitoring of natural habitats on the example of rivers with water crowfoot communities (Ranunculion fluitantis)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halabowski_Zastosowanie_metod_oceny_stanu_ekologicznego_wod.pdf448,41 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons