Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7837
Title: System Biolog® jako narzędzie w monitorowaniu jakości wód na przykładzie Zbiornika Goczałkowickiego
Other Titles: Biolog®system as a tool for water quality monitoring in case of the Goczałkowice reservoir
Authors: Wcisło, Paweł
Grela, Filip
Cyganik, Piotr
Getinger, Agnieszka
Gandziarska, Roksana
Greń, Izabela
Michalska, Justyna
Woźnica, Andrzej
Keywords: System Biolog®; Zbiornik Goczałkowicki; monitorowanie jakości wód
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 50-51). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Ocena możliwości wykorzystania systemu Biolog®EcoPlate w analizie potencjału ekologicznego zbiorników wodnych poprzez określenie relacji pomiędzy właściwościami fizykochemicznymi wód, a potencjałem metabolicznym występujących w nich mikroorganizmów heterotroficznych.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7837
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wcislo_System_Biolog_r_jako_narzedzie.pdf454,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons