Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7840
Title: Zawartość barwników asymilacyjnych w liściach drzew Tilia cordata Mill. rosnących na terenach poddanych zróżnicowanej antropopresji miasta Katowice
Authors: Wieczorek, Tomasz
Franiel, Izabella
Keywords: barwniki asymilacyjne; Katowice; liście drzew; antropopresja
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 40-41). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem pracy było porównanie zawartości barwników asymilacyjnych w liściach drzew Tilia cordata rosnących w Katowicach, na terenach poddanych zróżnicowanej antropopresji.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7840
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wieczorek_Zawartosc_barwnikow_asymilacyjnych.pdf445,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons