Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7841
Title: Biomarkery zanieczyszczenia gleby skażonej mieszaninami substancji ropopochodnych pochodzącej z terenu Blachowni Śląskiej
Other Titles: Biomarkers of soil contaminated with petroleum derivatives from the area of Blachownia Śląska
Authors: Zakrzewski, Dorian
Kafel, Alina
Keywords: biomarkery; zanieczyszczenia gleby; substancje ropopochodne; Kędzierzyn-Koźle
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 38-39). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Odpowiedź na pytanie, czy zmiany wybranych parametrów obrony antyoksydacyjnej będą dostatecznie czułym wskaźnikiem na krótkotrwałe oddziaływanie mieszaniny substancji ropopochodnych w przypadku ekspozycji gatunku modelowego dżdżownicy Eisenia fetida na odcieki glebowe w 2-dniowym teście bibułowym oraz określenie przydatności standaryzowanych biotestów: Phytotoxkit, Daphtoxkit i testu bakteryjnego MARA (Microbial Assay for Risk Assesment) w ocenie zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi z wykorzystaniem odcieków glebowych.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7841
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zakrzewski_Biomarkery_zanieczyszczenia_gleby.pdf450,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons