Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7842
Title: Aktywność fosfatazy kwaśnej i zasadowej w płatach roślinności zdominowanych przez wybrane gatunki roślin naczyniowych na zwałach karbońskiej skały płonnej
Other Titles: Acid and alkaline phosphatase activity in soil samples from vegetation patches
Authors: Zaprawa, Mateusz
Bierza, Wojciech
Błońska, Agnieszka
Kompała-Bąba, Agnieszka
Sierka, Edyta
Pasierbiński, Andrzej
Śmietana, Mirosław
Rajtor, Monika
Woźniak, Gabriela
Keywords: fosfataza kwaśna; fosfataza zasadowa; płaty roślinności; rośliny naczyniowe; skała płonna
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 36-37). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem pracy jest zbadanie czy istnieje zależność między: – gatunkiem dominującym w badanych płatach roślinności, – wartościami wskaźników różnorodności badanych płatach roślinności, – biomasą dominanta i całkowitą biomasą roślin w badanych płatach roślinności, – płatami roślinności pochodzącymi z poszczególnych zwałów, a aktywnością fosfatazy kwaśnej i zasadowej.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7842
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaprawa_Aktywnosc_fosfatazy_kwasnej_i_zasadowej.pdf455,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons