Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7843
Title: Badania nad Arabidopsis arenosa i Arabidopsis halleri rosnącymi na terenie silnie zanieczyszczonym metalami ciężkimi w południowej Polsce
Other Titles: Research on Arabidopsis arenosa and Arabidopsis halleri growing at site highly contaminated with heavy metals in southern Poland
Authors: Szopiński, Michał
Sitko, Krzysztof
Zieleźnik-Rusinowska, Paulina
Rusinowski, Szymon
Gieroń, Żaneta
Małkowski, Eugeniusz
Keywords: metale ciężkie; południowa Polska; Arabidopsis arenosa; Arabidopsis halleri; zanieczyszczenia
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 70-71). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przeprowadzone badania miały na celu porównanie akumulacji Cd i Zn oraz stanu fizjologicznego u A. arenosa i A. halleri rosnących na tym samym stanowisku zanieczyszczonym metalami ciężkimi. Uzyskane wyniki powinny pomóc w ustaleniu, czy A. arenosa może zostać sklasyfikowana jako hyperakumulator Cd i Zn.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7843
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WBiOŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szopinski_Badania_nad_Arabidopsis_arenosa.pdf528,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons