Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7845
Title: Betula pendula Roth i Robinia pseudoacacia L. jako bioindykatory zanieczyszczenia metalami ciężkimi biotopów miejskich
Other Titles: Betula pendula Roth and Robinia pseudoacacia L. as bioindicators of heavy metal pollution hazard in urban biotopes
Authors: Nadgórska-Socha, Aleksandra
Kandziora-Ciupa, Marta
Barczyk, Gabriela
Skrynetska, Iryna
Ciepał, Ryszard
Keywords: bioindykacja; Betula pendula roth; Robinia pseudoacacia L.; bioindykatory; zanieczyszczenia; metale ciężkie; biotopy miejskie
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 72-73). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W przeprowadzonych badaniach analizowano potencjał bioindykacyjny drzew B. pendula oraz R. pseudoaccacia i określono zanieczyszczenie Cd, Zn, Pb, Fe, Cu i Mn wybranych biotopów miasta Dąbrowa Górnicza. Oceniono także zdolności akumulacji i tolerancji roślin dzięki wskaźnikom MAI (metal accumulation index) i APTI (air pollution tolerance index).
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7845
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nadgorska_Socha_Betula_pendula_Roth_i_Robinia.pdf453,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons