Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7846
Title: Jak reaktywować klasykę w szkole? : sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Reaktywacja klasyki w szkole: wiek XIX +" Katowice, 19-21 października 2011
Authors: Jędrych, Karolina
Keywords: polonistyka; konferencja naukowa; język polski; lektury szkolne
Issue Date: 2012
Citation: Postscriptum Polonistyczne, Nr 2 (2012), s. 367-370
Abstract: "Celem konferencji nie był jedynie opis relacji zachodzących między szkołą a uniwersytetem, ale przede wszystkim stworzenie propozycji i projektów odnowienia szkolnej lektury klasycznych tekstów literatury polskiej. Ze względu na duży zakres pojęcia „klasyczne teksty literatury polskiej” organizatorzy zawęzili obszar poszukiwań interpretacyjnych do wieku XIX. Wyszli przy tym z założenia, że wiek XIX wykroczył poza ramy wyznaczone datami 1801–1900 i trwał trochę dłużej niż sto lat – stąd w tytule konferencji „wiek XIX+”, zachęcający prelegentów do sięgania po dzieła nie tylko romantyczne czy pozytywistyczne, ale także młodopolskie. Jak się jednak okazało, popularnością wśród badaczy cieszyły się tylko teksty napisane w dwóch pierwszych wymienionych epokach".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7846
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedrych_Jak_reaktywowac_klasyke_w_szkole_sprawozdanie.pdf340,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons