Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7850
Title: Kształceniowa funkcja wyjazdów turystycznych seniorów i młodzieży
Authors: Pytel, Sławomir
Szkup, Roman
Keywords: turystyka seniorów; kształceniowa funkcja turystyki; turystyka młodzieży
Issue Date: 2018
Citation: Ekonomiczne Problemy Turystyki, Iss. 2 (2018), s. 115-123
Abstract: Celem artykułu jest ukazanie funkcji kształceniowej, jaką mogą pełnić wyjazdy turystyczne dla seniorów, i porównanie ich do zachowań turystycznych młodzieży akademickiej. Odwiedzając nowe miejsca, doświadczamy zbliżania się i integracji społecznej ludności, oprócz tradycyjnie pojmowanej kształceniowej roli turystyki. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że funkcja kształceniowa turystyki jest bardzo istotna zarówno dla seniorów, jak i dla młodzieży.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7850
DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-12
ISSN: 2353-3188
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pytel_Ksztalceniowa_funkcja_wyjazdow_turystycznych.pdf472,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons