Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7859
Title: "Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz...?" - recenzja
Authors: Maliszewska, Anna
Keywords: Krzysztof Leśniewski; „Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz…?”; recenzja
Issue Date: 2016
Citation: Teologia Młodych, Nr 5 (2016), s. 108-110
Abstract: Prof. Krzysztof Leśniewski, obecnie pracownik Katedry Teologii Prawosławnej Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest niewątpliwie wielkim znawcą teologii prawosławnej. W latach 1989-1991 odbył on studia podyplomowe w St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary w Nowym Jorku, zaś w 1995 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną „Ekumenizm w czasie” według Georges’a Florovsky’ego napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Wacława Hryniewicza w Instytucie Ekumenicznym KUL. Także lista jego publikacji naukowych wskazuje na ogromne obeznanie w tematyce prawosławia. Omawiana tu publikacja również jest świadectwem wielkiego zaangażowania Autora w przybliżanie bogactwa teologii Kościoła Wschodniego. Książka wydana jest w ramach serii wydawniczej „Światło Przemienienia”, której pomysłodawcą i inicjatorem ponad 20 lat temu był również prof. Krzysztof Leśniewski (s. 6). Autor publikacji we wstępie książki zaznajamia czytelnika z jej podstawowym celem. Jest nim przybliżenie polskiemu czytelnikowi najistotniejszych zagadnień antropologicznych Kościoła Wschodniego, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wpływowych i znaczących teologów prawosławnych (s. 14). Jak się okazuje chodzi tu przede wszystkim o teologów tworzących współcześnie (na co z resztą wskazuje już sam tytuł publikacji), choć w książce nie brak również odniesień m.in. do wschodnich ojców Kościoła. Motywacją zaś do napisania książki jest dla Autora aktualność problematyki dotyczącej człowieka i konieczność doprecyzowania tego, kim jest osoba ludzka (s. 11)[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7859
ISSN: 2299-9809
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maliszewska_Kim_jest_czlowiek_recenzja.pdf768,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons