Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7872
Title: Morfologiczne i środowiskowe aspekty różnorodności biologicznej na przykładzie Trama troglodytes (Hemiptera, Aphididae)
Other Titles: Morphological and environmental aspects of biological diversity, using Trama troglodytes (Hemiptera, Aphididae) as an example
Authors: Wyglenda, Aleksandra
Bilska, Aleksandra
Zygała, Joanna
Radkiewicz, Karolina
Velasquez, Wiktoria
Brożek, Jolanta
Depa, Łukasz
Węgierek, Piotr
Keywords: Trama troglodytes; morfologia; adaptacja
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 82-83). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem pracy było określenie morfologicznych adaptacji T. troglodytes do żerowania na korzeniach Asteraceae z zastosowaniem elektronowej mikroskopii skaningowej.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7872
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wyglenda_Morfologiczne_i_srodowiskowe_aspekty.pdf451,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons