Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7877
Title: Wykorzystanie rącznika pospolitego (Ricinus communis L.) w rekultywacji terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi - badania wstępne
Other Titles: Use of Ricinus communis L. for recultivation of areas polluted by heavy metals – preliminary research
Authors: Klin, Aneta
Bohdan, Krzysztof
Jędrzejczyk-Korycińska, Monika
Rostański, Adam
Keywords: rącznik pospolity; rekultywacja terenów zanieczyszczonych; metale ciężkie
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 102-103). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Cele pracy - określenie zdolności do kiełkowania i wzrostu Ricinus communis na podłożu ze zwałowisk zanieczyszczonych metalami ciężkimi, - określenie przydatności nawozu Emfarma w procesie fitoremediacji podłoża pochodzącego ze zwałowisk zanieczyszczonych metalami ciężkimi, - określenie przydatności odmiany zielono- lub czerwonolistnej rącznika pospolitego w procesie rekultywacji wybranych zwałowisk
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7877
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WBiOŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klin_Wykorzystanie_racznika_pospolitego.pdf452,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons