Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7878
Title: Kolonizacja mikoryzowa u Daucus carota i Calamagrostis epigejos Roth rosnących na zwałach pogórniczych i jej rola w stresie oksydacyjnym
Other Titles: Mycorrhizal colonization of Daucus carota and Calamagrostis epigejos growing on post-mining heap and its role in oxidative stress
Authors: Zieleźnik-Rusinowska, Paulina
Gieroń, Żaneta
Kornacka, Patrycja
Szopiński, Michał
Sitko, Krzysztof
Pasierbiński, Andrzej
Błońska, Agnieszka
Rajtor, Monika
Magurno, Franco
Pawlikowska, Sylwia
Śmietana, Mirosław
Woźniak, Gabriela
Małkowski, Eugeniusz
Keywords: kolonizacja mikoryzowa; zwały pogórnicze; stres oksydacyjny; Daucus carota; Calamagrostis epigejos Roth
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 106-107). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem pracy było zbadanie poziomu kolonizacji mikoryzowej korzeni Daucus carota i Calamagrostis epigejos, rosnących na zwale pogórniczym oraz określenie roli mikoryzy arbuskularnej w ograniczaniu stresu oksydacyjnego w roślinach. Aby obniżyć poziom kolonizacji mikoryzowej i określić rolę grzybów arbuskularnych w stresie oksydacyjnym, część roślin została jednorazowo potraktowana fungicydem Amistar 250 SC (Syngenta, Polska), w postaci oprysku (286 l/ha).
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7878
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zieleznik_Rusinowska_Kolonizacja_mikoryzowa.pdf531,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons