Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7904
Title: Analiza porównawcza genomów bakterii z gatunku Pantoea ananatis ujawnia geny zaangażowane w interakcje endofitów bakteryjnych z rośliną
Other Titles: Comparative genomics of Pantoea ananatis species reviles genes involved in plant-endophytic bacteria interactions
Authors: Piński, Artur
Hupert-Kocurek, Katarzyna
Keywords: genomy bakterii; geny; endofity; rośliny
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 110-111). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem pracy było znalezienie genów kodujących białka zaangażowane w oddziaływania endofit–roślina poprzez analizę porównawczą genomów bakterii z gatunku Pantoea ananatis.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7904
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pinski_Analiza_porownawcza_genomow_bakterii.pdf448,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons