Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7909
Title: Biodegradacja paracetamolu przez konsorcjum mikroorganizmów i ocena wybranych właściwości bakterii związanych z immobilizacją
Other Titles: Biodegradation of paracetamol by microbial consortium and evaluation of selected bacterial properties related with immobilization
Authors: Żur, Joanna
Jałowiecki, Łukasz
Wojcieszyńska, Danuta
Guzik, Urszula
Keywords: biodegradacja; paracetamol; immobilizacja bakterii
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 112-113). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem pracy była biodegradacja paracetamolu z zastosowaniem konsorcjum mikroorganizmów w bioreaktorze typu bench-scale oraz ocena wybranych właściwości bakterii warunkujących efektywną immobilizację, w tym zdolność do produkcji biofilmu, cząsteczek sygnałowych QS oraz sideroforów.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7909
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zur_Biodegradacja_paracetamolu_przez_konsorcjum.pdf447,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons